Download bảng giá

 

STTMã SPTên sản phẩmGiá/m2
DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
1

 

6,5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITA DOOR - PM701
 • Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - bảo hành 5 năm
 • Kích thước tối đa: 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Không lỗ thoáng, nặng 6.5kg/m2
 • Đặc điểm: móc dày 1mm.
950.000
2

 

 

6,5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - OT70
 • Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - bảo hành 5 năm
 • Kích thước tối đa: 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Không lỗ thoáng, nặng 6.5kg/m2
 • Đặc điểm: móc dày 1mm.
1.140.000
3

 cửa-cuốn-pm491

 

8,9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM491

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 8.9kg/m2
 • Đặc điểm : 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm
 1.220.000
4

 cửa cuốn ct5122

 

8.8kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5122

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 8.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm
1.449.000 
5

 cửa cuốn pm 503

9.4kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM503
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 9.4 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1mm, chân dày 1.3mm
1.290.000 
6

 CT5121

10kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - MT 500R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 10 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1.1mm
1.684.000 
7

pm502

 9.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM52A
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu vàng kem - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 7.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.0mm
1.280.000 
8

 ct5221

14.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - VIS 46R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 5m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 14.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày 1.4mm
 
1.934.000
9

 pm482

11.2kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM482 sao
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 11.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.15mm
 
1.440.000 
10

lg71

 7.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - LG71
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 5m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình oval
 • Đặc điểm: móc dày 1.5mm
1.265.000 
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP 
11

 ct5222

12.8kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5222
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu trắng cát, ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm
 1.948.000
12

pm501k

12.5kg/m

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM501K
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.1mm, chân dày 1.3mm
1.690.000 
13

 ct5232

13kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X50R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày 1.6mm
2.413.000 
14

 pm2014

13.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2014
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 2 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.25mm
 
1.440.000 
15

ct5224

13.5kg/m

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X205R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày 1.2mm
 
1.923.000 
16

pm481k

14.3kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM481K
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm
 
1.840.000 
17

sd5231

 18kg/m2

 Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - SD5231
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 18 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 3mm
3.039.000 
18

pm500sc

15.7kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM500SC
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 15.7 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.9mm
1.750.000 
19

ct5226

13.5kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CTS100PC
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 13.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày vượt trội 1.2mm
 
2.297.000 
20

pm800sd

 16.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM800SD
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 16.9 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.6mm, chân dày vượt trội 3mm
2.450.000 
21

sd5228

16kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - MIX 76A
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 16 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.5mm
2.849.000 
22

ct5266

 12.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5222R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 49m2 (Rộng 7m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.2mm
 
2.016.000 
23

db5268

 14.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X210R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 15.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm
2.147.000 
24

st5229

13.7kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X50R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 18 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 1.6mm
 
2.413.000 
25

pm800sd

 10.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2095I
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 10.9 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.25mm, chân dày 1.3 - 2.1mm
1.630.000 

 

STTTÊN SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ
MOTOR NGOÀI - AC220V (Bao gồm Motor + lắc + HDK + 2 tay remote)
1AKA 300kg Sức nâng dưới 8m2 - Technology Taiwan - BH 06 thángBộ 2.700.000
2 ALUROL 300kg Sức nâng dưới 9m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.100.000
3 MIECAL 300kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 3.300.000
4 YH 300kg Sức nâng dưới 13m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 6.100.000
5 AKA 500kg Sức nâng dưới 11m2 - Technology Taiwan - BH 06 tháng Bộ 2.900.000
6 ALUROL 400kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.400.000
7 MITECAL 500kg Sức nâng dưới 17m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 3.600.000
8 YH 400kg Sức nâng dưới 18m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 6.800.000
9 ALUROL 500kg Sức nâng dưới 15m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.800.000
10 YH 500kg Sức nâng dưới 22m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 8.500.000
11 MITECAL 600kg Sức nâng dưới 20m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 4.100.000
12 YH 700kg Sức nâng dưới 30m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 13.700.000
13 MITECAL 800kg Sức nâng dưới 25m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 6.500.000
14 YH 1000kg Sức nâng dưới 40m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 19.500.000
BÌNH LƯU ĐIỆN
1 Bình lưu điện 400kg - thời gian tích điện 18 - 20 giờ - BH 12 thángBộ  2.800.000
2 Bình lưu điện 600kg - thời gian tích điện 20 - 30 giờ - BH 12 thángBộ  3.500.000
3 Bình lưu điện 800kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 thángBộ  3.900.000
4 Bình lưu điện 1000kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 tháng Bộ 4.700.000
MOTOR ỐNG 220AC (Bao gồm Motor + Lắc + HDK + 2 tay remote
1 Motor ống YK 50Nm - sức nâng 55kg - dưới 6m2 - BH 12 tháng Bộ 4.400.000
2 Motor ống YK 1000Nm - sức nâng 90kg - dưới 8m2 - BH 12 tháng Bộ 5.200.000
3 Motor ống YK 120Nm - sức nâng 130kg - dưới 11m2 - BH 12 tháng Bộ 5.200.000
4 Motor ống YK 140Nm - sức nâng 150kg - dưới 13m2 - BH 12 tháng Bộ 6.500.000
5 Motor ống YK 230Nm - sức nâng 160kg - dưới 15m2 - BH 12 tháng Bộ 7.000.000
6 Motor ống YK 300Nm - sức nâng 170kg - dưới 17m2 - BH 12 tháng Bộ 7.700.000
PHỤ KIỆN CHO CỬA CUỐN
1 Tay điều khiển Remote chính hãngCái  450.000
2 Tay điều khiển Remote thườngCái  350.000
3 Hệ thống tự dừng hoặc đảo chiều (bộ cơ) (thanh đáy, rơ le, dây điện, chốt đồng)Bộ  1.000.000
4 Hệ thống báo động chống trộmBộ  500.000
5 Bố chống xô (tự dừng điện tử)Bộ  1.000.000

 HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

* Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm công lắp đặp và vận chuyển trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).

- Sản phẩm được bảo hành từ 3 đến 5 năm màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm với motor + UPS.

- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 chưa bao gồm công lắp đặt

- Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.

STTDANH MỤCDOWNLOAD
1
DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC THÁNG 05 - 2016

2DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA NHỰA
3
DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA ĐÀI LOAN