Tại sao chọn chúng tôi

Sản phẩm

Bảng giá cửa cuốn

 

STTMã SPTên sản phẩmGiá/m2
DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
1

 

6,5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITA DOOR - PM701
 • Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - bảo hành 5 năm
 • Kích thước tối đa: 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Không lỗ thoáng, nặng 6.5kg/m2
 • Đặc điểm: móc dày 1mm.
950.000
2

 

 

6,5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - OT70
 • Thân cửa làm bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - bảo hành 5 năm
 • Kích thước tối đa: 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Không lỗ thoáng, nặng 6.5kg/m2
 • Đặc điểm: móc dày 1mm.
1.140.000
3

 cửa-cuốn-pm491

 

8,9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM491

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 8.9kg/m2
 • Đặc điểm : 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm
 1.220.000
4

 cửa cuốn ct5122

 

8.8kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5122

 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 8.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm
1.449.000 
5

 cửa cuốn pm 503

9.4kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM503
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 9.4 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1mm, chân dày 1.3mm
1.290.000 
6

 CT5121

10kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - MT 500R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 20m2 (Rộng 4m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 10 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1.1mm
1.684.000 
7

pm502

 9.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM52A
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu vàng kem - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 7.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 1.0mm
1.280.000 
8

 ct5221

14.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - VIS 46R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 5m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 14.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày 1.4mm
 
1.934.000
9

 pm482

11.2kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM482 sao
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 6m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 11.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.15mm
 
1.440.000 
10

lg71

 7.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - LG71
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 30m2 (Rộng 5m x cao 5m)
 • Lỗ thoáng hình oval
 • Đặc điểm: móc dày 1.5mm
1.265.000 
DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP 
11

 ct5222

12.8kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5222
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu trắng cát, ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm
 1.948.000
12

pm501k

12.5kg/m

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM501K
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu kem cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.8 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.1mm, chân dày 1.3mm
1.690.000 
13

 ct5232

13kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X50R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày 1.6mm
2.413.000 
14

 pm2014

13.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2014
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 36m2 (Rộng 6m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 2 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.25mm
 
1.440.000 
15

ct5224

13.5kg/m

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X205R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày 1.2mm
 
1.923.000 
16

pm481k

14.3kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM481K
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi cát - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình oval, nặng 13 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm
 
1.840.000 
17

sd5231

 18kg/m2

 Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - SD5231
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 18 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 3mm
3.039.000 
18

pm500sc

15.7kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM500SC
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 15.7 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.9mm
1.750.000 
19

ct5226

13.5kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CTS100PC
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 42m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 13.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm, chân dày vượt trội 1.2mm
 
2.297.000 
20

pm800sd

 16.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM800SD
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 16.9 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.6mm, chân dày vượt trội 3mm
2.450.000 
21

sd5228

16kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - MIX 76A
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 16 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.5mm, chân dày vượt trội 1.5mm
2.849.000 
22

ct5266

 12.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - CT5222R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 49m2 (Rộng 7m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 12.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.2mm
 
2.016.000 
23

db5268

 14.5kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X210R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 15.5 kg/m2
 • Đặc điểm: 4 chân + 2 chân chống chịu lực , 2 vít, móc dày 1.3mm
2.147.000 
24

st5229

13.7kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng MITADOOR - X50R
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu ghi sần - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 8m x cao 7m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 18 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, móc dày 1.4mm, chân dày vượt trội 1.6mm
 
2.413.000 
25

pm800sd

 10.9kg/m2

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR - PM2095I
 • Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063
 • Sơn cao cấp AKZO NOBEL
 • Màu cafe cháy - Bảo  hành 5 năm
 • Kích thước cửa tối đa : 56m2 (Rộng 7m x cao 6m)
 • Lỗ thoáng hình thang, nặng 10.9 kg/m2
 • Đặc điểm: 2 chân đặc + 2 chân chịu lực , 2 vít, móc dày 1.25mm, chân dày 1.3 - 2.1mm
1.630.000 

 

STTTÊN SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁ
MOTOR NGOÀI - AC220V (Bao gồm Motor + lắc + HDK + 2 tay remote)
1AKA 300kg Sức nâng dưới 8m2 - Technology Taiwan - BH 06 thángBộ 2.700.000
2 ALUROL 300kg Sức nâng dưới 9m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.100.000
3 MIECAL 300kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 3.300.000
4 YH 300kg Sức nâng dưới 13m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 6.100.000
5 AKA 500kg Sức nâng dưới 11m2 - Technology Taiwan - BH 06 tháng Bộ 2.900.000
6 ALUROL 400kg Sức nâng dưới 12m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.400.000
7 MITECAL 500kg Sức nâng dưới 17m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 3.600.000
8 YH 400kg Sức nâng dưới 18m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 6.800.000
9 ALUROL 500kg Sức nâng dưới 15m2 - Technology Taiwan - BH 12 tháng Bộ 3.800.000
10 YH 500kg Sức nâng dưới 22m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 8.500.000
11 MITECAL 600kg Sức nâng dưới 20m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 4.100.000
12 YH 700kg Sức nâng dưới 30m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 13.700.000
13 MITECAL 800kg Sức nâng dưới 25m2 - Technology Taiwan - BH 18 tháng Bộ 6.500.000
14 YH 1000kg Sức nâng dưới 40m2 - Made in Taiwan - BH 24 tháng Bộ 19.500.000
BÌNH LƯU ĐIỆN
1 Bình lưu điện 400kg - thời gian tích điện 18 - 20 giờ - BH 12 thángBộ  2.800.000
2 Bình lưu điện 600kg - thời gian tích điện 20 - 30 giờ - BH 12 thángBộ  3.500.000
3 Bình lưu điện 800kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 thángBộ  3.900.000
4 Bình lưu điện 1000kg - thời gian tích điện 24 - 48 giờ - BH 12 tháng Bộ 4.700.000
MOTOR ỐNG 220AC (Bao gồm Motor + Lắc + HDK + 2 tay remote
1 Motor ống YK 50Nm - sức nâng 55kg - dưới 6m2 - BH 12 tháng Bộ 4.400.000
2 Motor ống YK 1000Nm - sức nâng 90kg - dưới 8m2 - BH 12 tháng Bộ 5.200.000
3 Motor ống YK 120Nm - sức nâng 130kg - dưới 11m2 - BH 12 tháng Bộ 5.200.000
4 Motor ống YK 140Nm - sức nâng 150kg - dưới 13m2 - BH 12 tháng Bộ 6.500.000
5 Motor ống YK 230Nm - sức nâng 160kg - dưới 15m2 - BH 12 tháng Bộ 7.000.000
6 Motor ống YK 300Nm - sức nâng 170kg - dưới 17m2 - BH 12 tháng Bộ 7.700.000
PHỤ KIỆN CHO CỬA CUỐN
1 Tay điều khiển Remote chính hãngCái  450.000
2 Tay điều khiển Remote thườngCái  350.000
3 Hệ thống tự dừng hoặc đảo chiều (bộ cơ) (thanh đáy, rơ le, dây điện, chốt đồng)Bộ  1.000.000
4 Hệ thống báo động chống trộmBộ  500.000
5 Bố chống xô (tự dừng điện tử)Bộ  1.000.000

 HÀNG CHÍNH HÃNG - CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

* Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm công lắp đặp và vận chuyển trong nội thành Tp.Hồ Chí Minh.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).

- Sản phẩm được bảo hành từ 3 đến 5 năm màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm với motor + UPS.

- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 chưa bao gồm công lắp đặt

- Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.

STTDANH MỤCDOWNLOAD
1
DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC THÁNG 05 - 2016

2DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA NHỰA
3
DOWNLOAD BẢNG GIÁ CỬA ĐÀI LOAN

 

Dự án công trình
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL
Thị trường cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường: Hàng chất lượng cao dẫn điểm

Đó là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Công nghệ cao sản xuất thanh Profile uPVC, màu và vân gỗ 3D”, do Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) phối hợp với Công ty Hội chợ triển...

Xem thêm
Cửa nhựa lõi thép và cửa nhôm - nên sử dụng cửa nào? Tư vấn thiết kế nội thất đẹp 3 nhược điểm lớn của cửa nhựa lõi thép THẾ NÀO LÀ SỬ DỤNG CỬA CUỐN AN TOÀN?
Thông tin liên hệ
Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất